Mall

Graphic design and illustration for print and internet. The designs and illustrations are always high quality images with outline. I have many years of experience in print production of posters, books, brochures, logos, etc


Grafisk form och illustration för trycksaker och internet. Jag illustrerar ofta i programmet Illustrator och resultaten är högkvalitativa bilder. Jag har många års erfarenhet av trycksaksproduktion av affischer, böcker, broschyrer, logos etc

Skapa din hemsida gratis!